Bytová družstva

Naše služby v oblasti Bytová družstva zahrnují:
Dohoda o paušální platbě za nájemné a za služby
Námitky ke způsobu a rozsahu vyúčtování
Pozvánka na členskou schůzi a Zápis z členské schůze
Rozhodnutí družstva o způsobu rozúčtování nákladů na služby
Rozhodnutí o převodu bytů do vlastnictví členů
Rozhodnutí o zrušení družstva a jeho vstupu do likvidace
Stanovy malého bytového družstva
Vyúčtování pokuty za nesplnění povinnosti oznámit družstvu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb
Vyúčtování pokuty za prodlení družstva s včasným doručením vyúčtování za poskytnuté služby
Žádost o doložení nákladů na poskytnuté služby