Cizinecké právo

Naše služby v oblasti Cizinecké právo zahrnují:
Azyl a jiné formy ochrany v ČR
Vstup, pobyt cizinců na území ČR a vyhoštění
Rodina, manželství, partnerství, děti
Zaměstnání, podnikání
Sociální zabezpečení
Zdravotní péče
Školy, vzdělávání
Zastupování před orgány Ministerstva vnitra ČR
Správní žaloby
Kasační stížnosti
Ústavní stížnosti