Duševní vlastnictví

Naše služby v oblasti Duševní právo (Autorské právo) zahrnují: 
Licenční smlouva, jejímž předmětem jsou práva chráněná autorským zákonem
Návrh na vydání předběžného opatření a žaloba o převod Internetové domény
Návrh na vydání předběžného opatření a žaloba proti porušování práv z ochranné známky
Smlouva franchisingová
Smlouva o převodu patentu na vynález
Smlouva o převodu práv k ochranné známce/Smlouva o částečném převodu práv k ochranné známce
Smlouva o vytvoření uměleckého díla
Žádost o přijetí opatření celního úřadu
Žaloba na přepis ochranné známky
Žaloba na určení, že zadržené zboží porušuje práva duševního vlastnictví