Evropský soud pro lidská práva

Naše služby v oblasti Evropský soud pro lidská práva zahrnují:
Formulář plné moci k zastupování u Evropského soudu pro lidská práva
Formulář pro stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva
Písemné stanovisko stěžovatele/lky k přijatelnosti a k meritu stížnosti
Žádost o postoupení věci velkému senátu podle článku 73 Jednacího řádu Soudu
Žádost o právní pomoc ve smyslu článku 91 a násl. Jednacího řádu Soudu
Žádost o přednostní projednání stížnosti ve smyslu článku 41 Jednacího řádu Soudu
Žádost o přijetí předběžného opatření podle článku 39 Jednacího řádu Soudu
Žádost o revizi rozsudku podle článku 80 Jednacího řádu Soudu
Žádost o spravedlivé zadostiučinění ve smyslu článku 60 Jednacího řádu Soudu
Žádost o výklad rozsudku podle článku 79 Jednacího řádu Soudu