GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Naše služby v oblasti GDPR zahrnují:
(pokud jste nebo se stanete našim klientem, řídíme se standardy GDPR  - více informací zde)

Evidenci existujícího zpracování osobních údajů
Formulář posudku DPO k DPIA
Formulář zpracování komentářů subjektů údajů k DPIA
Informace o likvidaci OÚ pro subjekt údajů
Informace o likvidaci OÚ pro subjekt údajů
Informační povinnost
Interní hlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
Návrh nového zpracování osobních údajů
Odpověď na podnět/stížnost subjektu údajů
Odpověď na podnět/stížnost subjektu údajů podanou k ÚOOÚ
Odpověď na žádost subjektu údajů o omezení zpracování OÚ
Odpověď na žádost subjektu údajů o opravu OÚ
Odpověď na žádost subjektu údajů o přenositelnost OÚ
Odpověď na žádost subjektu údajů o přístup k OÚ
Odpověď na žádost subjektu údajů o výmaz OÚ
Odvolání pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
Odvolání souhlasu subjektu údajů
Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Oznámení obnovení zpracování, které bylo omezeno
Oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Passport IT systému
Podnět/stížnost subjektu údajů
Protokol případu porušení zabezpečení osobních údajů
Sestava pro analýzu rizik
Sestava pro DPIA
Sestava ukončení zpracování osobních údajů
Smlouva mezi společnými správci
Smlouva o zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním OÚ
Standardní smluvní doložky komise
Záznam o likvidaci osobních údajů
Záznam o likvidaci osobních údajů
Záznam o obnovení zpracování OÚ
Záznam o omezení zpracování OÚ
Záznam o provedení aktualizace OÚ
Záznam o vstupu osobních údajů do archivace
Změna zpracování osobních údajů
Žádost subjektu údajů o omezení zpracování OÚ
Žádost subjektu údajů o opravu OÚ
Žádost subjektu údajů o přenos OÚ
Žádost subjektu údajů o přístup k OÚ
Žádost subjektu údajů o výmaz OÚ
Žádost ÚOOÚ o povolení předání osobních údajů do zahraničí