Insolvenční právo

Naše služby v oblasti Insolvenční právo zahrnují:
Insolvenční návrh
Insolvenční návrh pro hrozící úpadek
Námitka proti konečné zprávě
Návrh na nařízení předběžného opatření ohledně složení peněžité částky k náhradě škody do úschovy soudu
Návrh na odejmutí osvobození dlužníka od placení pohledávek
Návrh na odvolání insolvenčního správce z funkce
Návrh na odvolání z funkce člena věřitelského výboru
Návrh na pokračování soudního řízení
Návrh na prodloužení moratoria
Návrh na rozhodnutí o pokračování soudního řízení
Návrh na vydání předběžného opatření
Návrh na vyhlášení moratoria
Návrh na zproštění funkce insolvenčního správce
Návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů
Odvolání proti odmítnutí návrhu na povolení oddlužení
Odvolání proti rozhodnutí o návrhu na odvolání z funkce člena věřitelského výboru
Odvolání proti rozhodnutí o návrhu na zproštění funkce insolvenčního správce
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vyhlášení moratoria
Odvolání proti rozhodnutí o schválení konečné zprávy
Odvolání proti rozhodnutí o úpadku
Odvolání proti rozhodnutí o vydání předběžného opatření
Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu
Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření
Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů
Odvolání proti rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení
Odvolání proti zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení hodnot určených k zajištění pohledávky
Zpětvzetí insolvenčního návrhu
Žaloba na určení neexistence popřené pohledávky
Žaloba na vydání věci
Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty
Žaloba o náhradu škody způsobené nepodáním insolvenčního návrhu
Žaloba o určení pořadí přihlášené nevykonatelné pohledávky
Žaloba o určení pravosti přihlášené nevykonatelné pohledávky
Žaloba o určení výše přihlášené nevykonatelné pohledávky