Medicínské právo

Naše služby v oblasti Medicínské právo zahrnují:
Uplatnění náhrady škody na zdraví - posouzení předpokladů odpovědnosti za škodu na zdraví, rozsah náhrady škody, promlčení
Pochybení zdravotnických zařízení a lékařů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
Poskytování právního poradenství v oblasti povinnost mlčenlivosti a její prolomení a právní aspekty poučení pacienta
Poskytování právního poradenství v oblasti právní aspekty odmítnutí péče pacientem i zdravotnickým zařízením
Ublížení na zdraví při páchání trestné činnosti
Úrazy studentů ve škole nebo při sportu
Úrazy vzniklé v běžném životě (např. kousnutí a útoky zvířat, smrt či poškození zdraví blízké osoby při dopravní nehodě)
Odpovědnost ve zdravotnictví (právní sebeobrana lékařů a dalších zdravotníků) - práva a povinnosti zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, důsledky porušení povinností zdravotnického zařízení
Poskytování právního poradenství v oblasti ochrana osobnosti - právo na ochranu osobnosti, ochranu cti právnické osoby, možnosti uplatnění
Poskytování právního poradenství v oblasti poskytování informací ve zdravotnictví - poskytování informací zdravotnickými pracovníky, informovaný souhlas, problematika reverzů, hospitalizaci bez souhlasu
Poskytováním komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení
Příprava smluvní agendy pro provozovatele zdravotnických zařízení