Památková péče

Naše služby v oblasti Památková péče zahrnují: 

Oznámení vlastníka kulturní památky (stavby) o ohrožení nebo poškození kulturní památky orgánu státní památkové péče a žádost o vydání rozhodnutí o odstranění závady podle § 12 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Oznámení vlastníka kulturní památky o ohrožení nebo poškození movité kulturní památky orgánu státní památkové péče a žádost o vydání rozhodnutí o odstranění závady podle § 12 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Oznámení vlastníka kulturní památky o vyklizení kulturní památky orgánu státní památkové péče podle § 12 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Oznámení vlastníka kulturní památky o změně užívání kulturní památky orgánu státní památkové péče podle § 12 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Podnět osoby na prohlášení movité věci za kulturní památku podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Podnět osoby na prohlášení stavby za kulturní památku podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Zúžení předmětu žádosti k vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Žádost o prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Žádost odborné organizace státní památkové péče o projednání návrhu závazného stanoviska orgánu státní památkové péče před ukončením řízení.

Žádost vlastníka kulturní památky na zrušení prohlášení movité věci za kulturní památku podle § 8 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost vlastníka kulturní památky na zrušení prohlášení stavby za kulturní památku podle § 8 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.