Pojištění

Advokátní kancelář JUDr. Martin Köhler je pojištěna za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie na částku 5.000.000,- Kč

Po vzájemné dohodě je možné tuto částku navýšit.