Pracovní právo

Naše služby v oblasti Pracovní právo zahrnují: 
Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy
Dohoda o dočasném přidělení
Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
Dohoda o konání práce přesčas
Dohoda o konání práce přesčas ve dnech pracovního klidu
Dohoda o náhradě škody
Dohoda o nerovnoměrně rozvržené pracovní době
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty)
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí
Dohoda o poskytnutí a užívání služebního vozidla
Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas
Dohoda o poskytnutí příplatku za práci konanou ve svátek
Dohoda o poskytování smluvní mzdy
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní pohotovosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o přeložení do jiného místa výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Dohoda o srážkách ze mzdy (z platu)
Dohoda o úpravě pracovních poměrů na dobu určitou
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Dohoda o způsobu úhrady škody, kterou způsobil zaměstnanec
Dohoda o zvýšení kvalifikace (kvalifikační dohoda)
Dohoda se zaměstnancem po odvolání nebo vzdání se funkce
Evidence pracovní doby
Informování o obsahu pracovního poměru podle § 37 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Informování zaměstnance o monitorování pracoviště a jeho souhlas
Jmenování
Kolektivní smlouva
Konkurenční doložka
Kvalifikační dohoda
Mzdový předpis
Mzdový výměr
Nařízení práce na dny pracovního klidu
Nařízení práce přesčas
Odmítnutí žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou
Odmítnutí žádosti zaměstnance o náhradu škody na odložených věcech
Odmítnutí žádosti zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou
Odvolání jmenovaného vedoucího zaměstnance z pracovního místa/odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa
Odvolání uděleného souhlasu s výdělečnou činností zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Organizační řád
Oznámení o odstoupení od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty)
Oznámení o skončení pracovního poměru uplynutím doby
Oznámení o změně zaměstnavatele
Oznámení zaměstnance o dalším trvání zaměstnání
Oznámení zaměstnanci o náhradě škody způsobené ztrátou svěřených věcí
Platový výměr
Potvrzení o převzetí svěřených věcí
Potvrzení o zaměstnání
Potvrzení příjmu
Pověření zaměstnance
Pracovní řád
Pracovní smlouva
Převedení na jinou práci
Rozvrh pracovní doby
Sdělení zaměstnavatele o krácení dovolené
Sociální fond
Souhlas k výkonu jiné výdělečné činnosti
Souhlas s přerušením pracovní cesty
Spisový řád
Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Určení nástupu dovolené
Vedení mzdových listů
Vedení personální agendy
Vnitřní předpis
Vnitřní předpis o prodloužení dovolené za kalendářní rok
Vnitřní předpis zaměstnavatele o odchylném postupu u zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou
Vnitřní předpis zaměstnavatele o zákazu kouření na pracovištích a jiných prostorách
Vnitřní směrnice (vnitřní předpis) o stanovení a rozvržení pracovní doby
Vnitřní směrnice o pracovních cestách
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Výzva zaměstnanci k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků
Výzva zaměstnanci k vrácení vyplacené náhrady mzdy za dovolenou
Vznik pracovního poměru jmenováním
Změna mzdového zařazení
Změna obsahu pracovního poměru jmenováním do funkce (povýšení)
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Žádost o náhradu škody vzniklé pracovním úrazem
Žádost o povolení pracovní cesty
Žádost o přerušení pracovní cesty
Žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou
Žádost o udělení souhlasu k výkonu jiné výdělečné činnosti
Žádost o úhradu nákladů vynaložených na zvýšení kvalifikace zaměstnance
Žádost zaměstnance o bezhotovostní výplatu mzdy
Žádost zaměstnance o náhradu škody na odložených věcech
Žádost zaměstnance o poskytnutí neplacené dovolené (neplaceného pracovního volna)
Žádost zaměstnance o poskytnutí řádné dovolené
Žádost zaměstnance o proplacení nevyčerpané dovolené
Žádost zaměstnance o převedení dovolené k jinému zaměstnavateli
Žádost zaměstnance o skončení pracovního poměru dohodou
Žádost zaměstnankyně o poskytnutí dovolené v návaznosti na skončení mateřské dovolené
Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost zaměstnavatele a souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu těhotné zaměstnankyně či zaměstnance pečujícího o dítě
Žádost zaměstnavatele o skončení pracovního poměru dohodou