Právo v pojištění

Naše služby v oblasti Právo v pojištění zahrnují:
Sdělení pojišťovacího zprostředkovatele s bydlištěm na území České republiky o zahájení jeho činnosti na území hostitelského členského státu (fyzická osoba).
Žádost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru (fyzická osoba).
Žádost pojišťovacího agenta o zápis do registru (fyzická osoba).
Žádost pojišťovacího agenta o zápis do registru (právnická osoba).
Žádost pojišťovacího makléře o zápis do registru (fyzická osoba).
Žádost pojišťovacího makléře o zápis do registru (právnická osoba).
Žádost pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika o zápis do registru.
Žádost pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika o zápis do registru (právnická osoba).
Žádost samostatného likvidátora pojistných událostí o zápis do registru (fyzická osoba).
Žádost vázaného pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru (fyzická osoba).
Žádost vázaného pojišťovacího zprostředkovatele o zápis do registru (právnická osoba).