Prodej podílu ve společnosti

Naše služby v oblasti Prodej podílu ve společnosti zahrnují: 
Pravidla přístupu do dokumentační místnosti při prodeji akcií
Pravidla přístupu do dokumentační místnosti při prodeji podílu
Pravidla přístupu do dokumentační místnosti při prodeji závodu
Smlouva mezi akcionáři
Smlouva o důvěrnosti informací při prodeji akcií
Smlouva o důvěrnosti informací při prodeji podílu
Smlouva o důvěrnosti informací při prodeji závodu
Smlouva o koupi listinných akcií mezi fyzickými osobami
Smlouva o koupi listinných akcií mezi obchodními korporacemi
Smlouva o koupi obchodního závodu
Smlouva o prodeji podílu mezi fyzickými osobami
Smlouva o prodeji podílu mezi obchodními korporacemi
Smlouva o převodu uvolněného podílu
Zápis o předání obchodního závodu
Závěrečná ustanovení