Reference

Představenstvo České advokátní komory vydalo dne 31. října 1996 usnesení č. 1/1997 Sb. (AD), kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (tzv. etický kodex). Etický kodex nedovoluje zveřejňovat údaje o klientech, a proto je zde nejmenujeme.

Pokud naleznete advokátní kancelář, která zveřejňuje údaje o svých klientech (reference), měli byste se zamyslet nad tím, zda-li je takové jednání v souladu nejen s právem, ale i s etikou, jakož i nad tím, zda byste byli rádi, kdyby si někdo cizí četl informace o Vaší společnosti nebo osobě.