Rozhodčí řízení

Naše služby v oblasti Rozhodčí řízení zahrnují:
Návrh na konání rozhodčího řízení (při absenci rozhodčí smlouvy)
Návrh na nařízení předběžného opatření po zahájení rozhodčího řízení (rozhodce ad hoc)
Návrh na nařízení předběžného opatření po zahájení rozhodčího řízení (stálý rozhodčí soud)
Návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením rozhodčího řízení (rozhodce ad hoc)
Návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením rozhodčího řízení (stálý rozhodčí soud)
Návrh na zahájení rozhodčího řízení ve spojení s rozhodčí žalobou (na peněžité plnění) - a to za situace, kdy dosud není uzavřena rozhodčí smlouva
Protižaloba podaná až po vydání rozhodčího nálezu - sdělení rozhodce
Předžalobní výzva k plnění peněžité pohledávky s upozorněním na následné rozhodčí řízení
Rozhodčí žaloba (na peněžité plnění) - k jednomu rozhodci určenému v rozhodčí smlouvě
Rozhodčí žaloba (na peněžité plnění) - ke stálému rozhodčímu soudu
Smlouva o rozhodci - s určením konkrétního rozhodce
Smlouva o rozhodci - určení orgánu (subjektu) pro jmenování spolu s určením okruhu rozhodců
Smlouva o rozhodci - určení stálého rozhodčího soudu
Žádost o vyjádření, zda bylo zahájeno rozhodčí řízení u primárně určeného rozhodce dle rozhodčí smlouvy