Směnečné právo

Naše služby v oblasti Směnečné právo právo zahrnují: 
směnka cizí
směnka vlastní
směnka blanco a směnečné vyplňovací prohlášení
námitky žalovaného ke směnečnému platebnímu rozkazu
vyjádření žalobce k námitkám žalovaného
výkon přímých práv ze směnky vlastní
výkon přímých práv ze směnky cizí
výkon přímých a postižních práv ze směnky cizí při prvém postihu
výkon postižních práv ze směnky cizí při prvém postihu při doložce "bez protestu"
výkon přímých a postižních práv ze směnky cizí při dalším postihu
návrh na vydání šekového platebního rozkazu
námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu
žaloba na vydání směnečného platebního rozkazu