Smluvní doložky

Naše služby v oblasti Smluvní doložky zahrnují: 
advokátská doložka
dohoda o utajení důvěrných informací (při poskytování služeb)
dohoda o utajení důvěrných informací (při prodeji)
doložka o prodloužení promlčecí doby (začleněná ve smlouvě o půjčce)
inflační doložka
osvobození od závazků
preambule - účel smlouvy
prohlášení
rozhodčí doložka (jako součást smluvního ujednání)
rozhodčí smlouva
rozhodčí smlouva (s cizím prvkem)
slib odškodnění
salvatorská klauzul
smlouva o rozhodci
svědecká doložka
tlumočnická doložka
ujednání o volbě práva
úmluva stran o volbě soudu v mezinárodních majetkových sporech (prorogační úmluva)
úvodní doložka k identitě stran
vztah k hospodářské soutěži
zákaz konkurence
závěrečné prohlášení