Společnost s ručením omezeným

Naše služby v oblasti Společnost s ručením omezeným zahrnují:
Hromadný kmenový list
Kmenový list
Listina přítomných na valné hromadě s.r.o.
Oznámení o snížení základního kapitálu s.r.o.
Plná moc pro podání návrhu na daňovou registraci odštěpného závodu a registaci zaměstnavatele a jeho zaměstnanců u ČSSZ a zdravotních pojišťoven
Plná moc pro podání návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku (s.r.o.)
Plná moc pro zastoupení jednatele na jednání kolektivního orgánu jednatelů s.r.o.
Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě (s.r.o.)
Plná moc zřizovatele odštěpného závodu zahraniční osoby pro ohlášení živnosti a pro podání návrhu na zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku
Pozvánka na valnou hromadu s.r.o.
Prohlášení jednatele
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k novému vkladu v s.r.o.
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu v s.r.o.
Prohlášení o sídle
Prohlášení o splnění vkladové povinnosti v s.r.o.
Prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu s.r.o.
Prohlášení vedoucího odštěpného závodu
Rozhodnutí jediného společníka
Rozhodnutí jednatele o změně sídla
Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu zahraniční osoby
Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)
Seznam společníků
Smlouva o nepeněžitém vkladu věci movité při zvýšení základního kapitálu s.r.o.
Smlouva o vkladu obchodního závodu
Smlouva o vkladu pohledávky
Smlouva o výkonu funkce jednatele
Smlouva o započtení pohledávky při zvýšení základního kapitálu s.r.o.
Smlouva o započtení pohledávky v souvislosti s peněžitým příplatkem
Společenská smlouva
Společenská smlouva (rozšířená verze)
Výpis ze seznamu společníků
Zakladatelská listina
Zápis o předání obchodního závodu
Zápis z jednání valné hromady s.r.o.
Zástavní smlouva k podílu v s.r.o., zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge
Zástavní smlouva k podílu v s.r.o., zástavcem je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge
Zástavní smlouva ke kmenovým listům v s.r.o., zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge
Zástavní smlouva ke kmenovým listům v s.r.o., zástavcem je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge
Závěrečná ustanovení
Zpráva o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady v s.r.o.
Zpráva o vztazích s.r.o.