Ústavní právo

Naše služby v oblasti Ústavní právo zahrnují: 
Ústavní stížnost proti jinému zásahu než je rozhodnutí
Ústavní stížnost proti jinému zásahu než je rozhodnutí - na odstranění průtahů v řízení
Ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
Ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
Ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech správních
Ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech trestních (porušení ustanovení trestního řádu)
Ústavní stížnost proti rozhodnutí ve věcech trestních (z hlediska hmotněprávních ustanovení)
Zvláštní plná moc pro řízení před Ústavním soudem
Žádost o náhradu nákladů řízení před Ústavním soudem
Žádost o odklad vykonatelnosti rozhodnutí napadeného (napadených) ústavní stížností
Žádost o přednostní vyřízení věci